• 10.4.2024
  • Lukáš Váňa
  • 12×

Síla energie

Dne 9. dubna se žáci sexty a septimy vypravili na multioborovou exkurzi s názvem Síla energie. První zastávka byla v Moravském Krumlově, který je známý zejména díky impozantnímu zámku, jedné z nejvýznamnějších historických památek ve střední Evropě. Zde žáci navštívili komentovanou prohlídku mistra secese Alfonse Muchy zaměřenou na jeho stěžejní dílo Slovanskou epopej, sérii monumentálních pláten, která zdůrazňují historickou a kulturní jednotu slovanských národů. Naše další zastávka se nacházela v obci Mohelno, na naučné stezce Mohelenská hadcová step. Jedná se o v České republice unikátní ekosystém, který je domovem mnoha vzácných rostlinných a živočišných druhů. Posledním bodem nabitého programu se stala elektrárna Dukovany, první provozovaná jaderná elektrárna na našem území a zároveň největší zaměstnavatel v daném regionu. Žáci absolvovali cestu paliva od A do Z, virtuální prohlídku celé elektrárny tzv. ReakTour, získali technické údaje o zásadních principech fungování těchto druhů elektráren, jejich životnosti, typech reaktorů, ekonomických a ekologických aspektech provozu a hlavních rizikách jaderné energetiky.

V rámci povedeného projektového dne jsme se nejen dozvěděli spoustu zajímavých informací, ale i načerpali potřebnou energii, která má schopnost nejen pohánět naše životy, ale i ovlivňovat svět kolem nás.

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie