• 20.9.2020
  • Lukáš Váňa

Školní exkurze do Liberce

Liberec
Liberec

V pondělí  14. září jsme se s oktávou vydali na náš poslední výlet do vzdáleného Liberce. Program byl vskutku nabitý. Hned po příjezdu a ubytování na VŠ kolejích Harcov jsme vyrazili do lesů nad Lidovými sady navštívit dominantu města – vyhlídkovou věž Libereckou výšinu, postavenou ve formě středověkého rytířského hradu na zakázku Heinricha von  Liebiega. Celý Liberec a náš budoucí cíl Ještěd jsme z rozhledny měli jako na dlani. Po večeři jsme podnikli krátkou procházku historickým centrem města. V úterý ráno nás čekala prohlídka novorenesanční   radnice, dominanty náměstí Dr. Edvarda Beneše. O její historii jsme si vyslechli v nejkrásnějším sále s výbornou akustikou, šesticí vitráží a nástropní malbou od vídeňského malíře Andrease Grolla. Poté jsme vystoupali na věž a měli tak výhled do širokého okolí. Následovala prohlídka nejstarší botanické zahrady v Čechách. Rozsáhlý areál ve tvaru rostlinných buněk s nepřeberným množstvím flóry i fauny zaujal nejen botaniky. Z botanické zahrady se část žáků přesunula do nejstarší  ZOO, která se proslavila především chovem bílých tygrů. Pobavila i lachtaní show. Na středu byl naplánovaný zlatý hřeb programu - Naučná stezka Terasy Ještědu, která vedla po nejzajímavějších skalních útvarech Ještědského hřebene. Naše kroky vedly i k Mohyle letců, památníku připomínajícímu leteckou havárii z roku 1948. Všichni už se těšili na autobus z Tetřevího sedla, který bohužel kvůli rekonstrukci silnice nejel, a tak unaveným turistům nezbývalo nic jiného než se vydat do Liberce pěšky. Čtvrtek začal exkurzí v Libereckém podzemí, pokračoval návštěvou IQlandie, aquaparku Babylon, pro zájemce pak rodného domu Vlasty Buriana a Oblastní galerie. Den vyvrcholil skvělým komediálním představením Martina McDonagha Ujetá ruka, v originálním provedení divadelního souboru F. X. Šaldy. V pátek před odjezdem jsme ještě stihli prohlídku interaktivní expozice Ferdinanda Porche ve Vratislavicích. Počasí nám přálo, v rouškách jsme se sice zapotili, ale i tak jsme odjížděli  plní nových, jedinečných a neopakovatelných zážitků.

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie