• 29.1.2024
  • Lukáš Váňa

Školní kolo chemické olympiády kategorie D

Dne 22. 1. 2024 se žáci sekundy, kvarty, osmých a devátých ročníků zúčastnili praktické části školního kola 60. ročníku chemické olympiády kategorie D. V chemické laboratoři naši soutěžící studovali, jak zpomalit stárnutí nakrojeného jablka, odkrývali tajemství vitamínu C a nakonec objevili odbarvovací schopnosti živočišného uhlí. Nejvyšší počet bodů získal Štěpán Urbánek z kvarty, na druhém místě se umístila Ellen Studenková ze sekundy a třetí místo obsadil David Pravda z 9. A. Všichni ostatní soutěžící byli úspěšnými řešiteli, z čehož máme velkou radost.

Ing. Miloslav Pravda, Ph.D.

Fotogalerie