• 13.12.2022
  • Lukáš Váňa

Školní kolo dějepisné olympiády

V uplynulém týdnu (5. - 9. 12. 2022) proběhlo ve dvou kategoriích školní kolo dějepisné olympiády na téma „Rozdělený svět a  Československo v něm 1945 – 1991“.

První kategorii určenou pro žáky 8. a 9. tříd základní školy a nižšího stupně víceletého gymnázia se olympiády zúčastnilo celkem 19 žáků, z toho 11 za základní školu a 8 za nižší gymnázium. Úspěšnými řešiteli se stali: 1. místo Ulrika Neuwirthová (tercie), 2. místo Natálie Daříčková (kvarta) a 3. místo: Štěpán Urbánek (tercie).

Druhou kategorii určenou pro studenty vyššího gymnázia se zúčastnilo 14 studentů, mezi úspěšné řešitele se zařadili: 1. místo Adam Karlík (sexta), 2. místo Radovan Tvrdý (kvinta) a 3. místo Jan Vrkoč (oktáva).

Nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme a držíme palce v okresním kole dějepisné olympiády!!!

Mgr. Markéta Dučková