• 31.1.2024
  • Lukáš Váňa

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro žáky nižšího gymnázia

Před Vánoci a během měsíce ledna se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro žáky nižšího gymnázia ve dvou kategoriích. Soutěžící absolvovali písemnou část, jejíž součásti byl poslech s porozuměním, doplňování textů s důrazem na gramatiku, slovní zásobu a čtení s porozuměním. 6 žáků s nejvyšším počtem bodů postoupilo do ústní části. Tam měli za úkol se anglicky představit, popsat obrázek a konverzovat na vybrané téma. 

V kategorii ZŠ/VG I, určené pro žáky 1. a 2. ročníků nižšího gymnázia, se vítězem stal Nikolas Horák (I. G), na 2. místě skončila Lenka Zemanová (2. G) a 3. místo si podělily Sára Mlčáková (2. G) a Michaela Vidláková (1. G). Do okresního kola, které se uskuteční 26. 2. 2024 v Opavě,  postupuje Nikolas Horák.

Vítězem kategorie VG II pro žáky 3. a 4. ročníků nižšího gymnázia se stal Štěpán Chroust (4. G), na 2. místě se umístila Karolína Staňková (3. G) a 3. místo obdržela Natálie Hrčková (3. G). V okresním kole, které se uskuteční 13. 2. 2024 v Opavě, naši školu budou reprezentovat Štěpán Chroust společně s Karolínou Staňkovou.

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a postupujícím do okresního kola přejeme hodně štěstí!

Mgr. Jitka Složilová, Bc. Alena Zeisbergerová