• 23.1.2023
  • Lukáš Váňa

Školní kolo olympiády z anglického jazyka

V průběhu prosince i ledna proběhla na naší škole olympiáda v anglickém jazyce. V kategorie I B soutěžili žáci primy a sekundy. První kolo obsahovalo test znalosti a dovednosti v oblasti čtení s porozuměním, slovní zásoby a poslechu.  Do ústního kola, které se uskutečnilo 6. 1. 2023, se probojovaly 4 žákyně, ale jen tři se dostavily.  Nejdříve se museli krátce představit a poté mluvili na vylosované téma.  Výsledky jsou následující: 1. místo Karolína Staňková (sekunda) a o 2 – 3. místo se rozdělily Natálie Hrčková (sekunda) a Charlotte Složilová (sekunda). 

V kategorii II B (tercie, kvarta), která proběhla obdobným způsobem, se v ústním kole konaného 9. 1. 2023 utkalo 6 žáků. 1. místo vybojovala Natálie Daříčková (kvarta) a druhé i třetí místo Michaela Tvrdá (kvarta) společně se Štěpánem Urbánkem (tercie).

Kategorie středoškoláků III A zahrnuje žáky kvinty, sexty a septimy. Po náročném jazykovém a poslechovém testu, do kterého se zapojila většina studentů daných tříd, se v ústní části (mluvení na vylosované téma a řešení jazykové situace) utkali 4 nejlepší, a to s tímto výsledkem: 1. místo Jáchym Chroust (septima), 2. místo Ondřej Mikulčák (kvinta) a 3. místo Adam Jirout (sexta).  Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme.  Soutěžící na prvních (případně i druhých) místech budou naši školu reprezentovat v okresních kolech příslušných soutěží v Opavě v březnu.  Přejeme jim hodně štěstí.

Mgr. Irena Collins