• 26.6.2024
  • Lukáš Váňa

V hlavních rolích věda

Poslední červnový týden po uzavření klasifikace jsme se vydali do hlavního města Prahy, kam naše kroky směřovaly již podruhé v rámci aktivní činnosti na SOČ. Filip Jedinák zavítal na Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, kde se připravoval na praktickou část své práce. V laboratoři si vyzkoušel izolovat vzorky buněk z brzlíku a poté rozdělil jejich populace podle průtokové cytometrie, což je metoda hojně používaná např. v biomedicínském výzkumu nebo klinické diagnostice. Milan diskutoval možné pokračování své práce SOČ na téma Transgrese Paratethys v Nízkém Jeseníku. Taktéž navštívil Geologický park Univerzity Karlovy, se stálou venkovní expozicí hornin, která přibližuje pohled na jedinečnou geologickou stavbu České republiky. Zaměřil jsem se zejména na vápence z oblasti MSK. 

Děkujeme Mgr. Davidu Machačovi za konzultaci a pomoc se SOČ, poděkování náleží také  Mgr. Mileně Mačákové za zorganizování celé akce. 

Milan Ohnhäuser a Filip Jedinák (sexta)

Fotogalerie