• 21.3.2024
  • Lukáš Váňa

Velká cena ZOO Ostrava

Dne 20. března vyrazili zapálení biologové všech tříd nižšího gymnázia do zoologické zahrady reprezentovat školu v soutěži Velká cena ZOO Ostrava 2024, tentokrát na téma Madagaskar.  Soutěžili jsme ve dvou kategoriích – 1. kategorii pro pětičlenné týmy primy a sekundy a 2. kategorii pro týmy tercie a kvarty. Osm týmů odpovídalo na testové otázky z oblasti  geografických zajímavostí ostrova, systematiky vyhynulých a recentně žijících druhů, biodiverzity, ohrožení  a možnostech ochrany madagaskarských rostlin a živočichů. Po testu následovala oblíbená prohlídka zahrady včetně návštěvy pavilonu Evoluce s čerstvě narozeným mládětem šimpanze hornoguinejského a novým samcem lva indického ze ZOO Krakov. Botanici obdivovali nádherné bílé porosty, které vytváří drobná sněženka Woronova, původem z Kavkazu. Počasí nám tentokrát přálo, takže jsme se domů vraceli nabití pozitivní jarní energií a plní rozmanitých dojmů a zážitků ze života zvířat. 

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie