• 6.6.2024
  • Lukáš Váňa
  • 12×

Výstava masožravých rostlin

Dne 5. června se třída tercie vydala na exkurzi do města Fulnek. Prvním bodem programu byla návštěva Světa Komenského – pobočky Muzea Novojičínska. Žáci se zábavnou formou dozvěděli důležité informace nejen o životě Jana Amose Komenského, ale i činnosti Jednoty bratrské a složitém období třicetileté války. Edukační program Na prahu vichřice začal v kapli velkoplošnou projekcí dobových letáků. Následovala komentovaná prohlídka celého muzea, které se nachází v objektu bývalého bratrského sboru a napínavá hra Vražda ve sboru, kdy žáci sbírali indicie a hledali pachatele dávného trestného činu Vojtěcha z Pernštejna. Druhým bodem programu byla návštěva výstavy masožravých rostlin v Kapli sv. Rocha a Šebestiána. Terciáni viděli mnoho druhů těchto fascinujících rostlin, jejichž rozmanitost je vskutku pozoruhodná. Získali informace o mixotrofii, zajímavé výživě, která kombinuje samoživnost (schopnost fotosyntézy) a cizoživnost (doplnění živin např. dusíku nebo fosforu z hmyzích těl), záludných mechanismech těchto živých pastí a v neposlední řadě také ucelený návod pro případné budoucí pěstitele. Postačí kvalitní substrát, světlo, voda a jednou týdně přikrmit vhodným hmyzem. Tak s chutí do toho – mucholapky podivné, tučnice obecné, rosnatky okrouhlolisté či špirlice nachové už na vás čekají.

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie