• 24.2.2021
  • Lukáš Váňa

Webináře k projektu 1Planet4All

V pátek 8. ledna 2021 jsme se v rámci projektu 1Planet4All měli možnost zúčastnit  on-line setkání pořádané organizací Člověk v tísni. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o klimatické změně, globálním oteplování a jeho dopadu na naše okolí. Seznámili jsme se také s dobrovolnickou činností studentů zaměřenou na zlepšení životního prostředí, ve kterém žijí.

Další workshop se konal 22. a 23. února 2021. Za náš tým se zúčastnily Julie Bičiště, Michaela Filipová a Natálie Vavrošová pod vedením Mgr. Mileny Mačákové a Mgr. Miroslavy Chovancové.  Pro studenty i učitele byl přichystán bohatý program plný prezentací, diskuzí a úkolů, které postupně plnili. Mladí dobrovolníci i učitelé měli možnost pohovořit si s lidmi z jiných škol, poznat jejich projekty a podělit se s nimi o svoje nápady a myšlenky. Studenty zvlášť zaujala aplikace Gather town, kde se v předem určených týmech domlouvali na zadaném projektu a zkoušeli zrealizovat svou vlastní ekologickou kampaň. Atraktivní byla rovněž práce v Breakout rooms.

Koordinátorky webináře nám také pomohly přiblížit se realizaci našeho chystaného projektu pro mateřskou školu ve Vítkově.

Obě akce jsme si velmi užili, získali jsme spoustu nových informací a hlavně inspiraci na naše vlastní projekty. Jelikož jsme často pracovali v týmech, učili jsme se více spolupracovat, prosazovat své názory nebo naopak brát v potaz i názory druhých.

 

Julie Bičiště, Michaela Filipová, Natálie Vavrošová, Septima

Fotogalerie