• 4.3.2024
  • Lukáš Váňa

Žáci školy navštívili výstavu Interitus Macedonum - Svědectví

Řecká občanská válka byl konflikt, který se odehrával v letech 1946 - 1949 mezi republikány podporovanými komunisty a monarchisty, zemi opouštěly tisíce uprchlíků. Zoufalí rodiče poslali své děti pryč ze země v naději, že jim zachrání život. Z velké většiny už se nikdy nesetkali. 

Do tehdejšího Československa se v letech 1948 - 1949 dostalo více než 12.000 emigrantů. Stovky řeckých a makedonských dětí byly umístěny také v domovech v okrese Vítkov (např. 450 dětí bylo v Klokočově).

I dnes zažívají děti po celém světě obdobné osudy, kdy jsou odděleny od svých rodin. Proto se škola rozhodla navštívit v Městské knihovně Vítkov ve dnech 16. 2. - 1. 3. 2024 se žáky 8. a 9. ročníků, primy až kvarty výstavu Interitus Macedonum - Svědectví, jejímž kurátorem je Dimitri Kirjakovský, jenž byl právě jedním z dětí, které muselo opustit svou vlast.

Žáci v úvodu obdrželi pracovní listy, s nimiž pracovali dvě vyučovací hodiny. První třetina pracovního listu souvisela s přibližně padesátiminutovým filmem „Makedonec“ režiséra Petra Aleksowského, který se vrací do oblasti dnešního Řecka, odkud odešel v roce 1948 jeho otec Mito Klavčov. Zbývající část pracovního listu se týkala samotné výstavy, která byla tvořena fotografiemi, úryvky z literárních děl, životopisů, ale také řadou předmětů, které děti dostaly sebou při odchodu, aby nezapomněly na svou vlast.

V dnešní technikou přeplněné době je mnohdy problém děti zaujmout, ale výstava svou koncepcí i tématem všechny upoutala a věříme, že splnila svůj účel - ukázala našim žákům, že jiné děti nemají to štěstí a je zapotřebí pomáhat potřebným.

V závěru bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tvorbě, zapůjčení a realizaci výstavy v našem městě podíleli.

Mgr. Miroslav Bučánek

Fotogalerie