• 9.10.2020
 • Lukáš Váňa

12. - 23. 10. 2020

1. stupeň ZŠ

dochází do školy, zakázán zpěv, zrušena výuka plavání

 

2. stupeň ZŠ      

střídavá výuka

 • dle rozpisu - viz níže
 • výuka v podobě meetů přes clasroomy dle rozvrhu hodin
 • rodiče chybějící PC techniku nahlásí se zdůvodněním třídním učitelům - situace bude řešena individuálně
  1. určité množství notebooků bude škola schopna zapůjčit (v tuto chvíli se ještě doinstalovávají)
  2. půjčují se na základě smlouvy podepsané zákonným zástupcem
  3. škola nahlášeným zájemcům zapůjčí notebook pro distanční výuku:
   • 12. 10. 2020 od 7:15 do 7:45 na sekretariátě, vracet se budou 16. 10. 2020 od 13:30 do 14:00 opět na sekretariátě
   • na následující týden se notebooky mohou půjčit v pátek 16. 10. 2020 od 14:00 do 15:00 na sekretariátě, vracet se budou 23. 10. od 13:30 do 14:00 na sekretariátě

zákaz zpěvu, zákaz sportovních činností (presenční výuka formou procházek při příznivém počasí); distanční výuka bude ve všech předmětech kromě TV

je zapotřebí sledovat suplování - i u distanční výuky můžou nastat změny s ohledem na nemoci a karanténu učitelů

 

střídavá výuka žáků 2. stupně - žáci rozděleni takto:

12. - 16. 10. 2020- PŘÍTOMNOST VE ŠKOLE

 • 6. B (učebna Ch)
 • 7. A (učebna Jaz3)
 • 7. B (učebna VV)
 • 8. B (učebna F)
 • 8. C (učebna Ma-Fy)
 • 9. A (učebna Pří)

19. - 23. 10. 2020 - PŘÍTOMNOST VE ŠKOLE

 • 6. A (učebna Ma-Fy) - Čj, M, Aj spojena - výuka formou tandemů
 • 6. C (učebna Jaz3) - Čj, M, Aj spojena - výuka formou tandemů
 • 7. C (učebna VV)
 • 8. A (učebna Pří)
 • 9. B (učebna F)
 • 9. C (učebna Ch)

v případě dělených jazyků skupina německého jazyka bude v učebně M

v případě výuky informatiky budou žáci v příslušné PC učebně dle klasického rozvrhu hodin

 

třídy, které v daném týdnu nemají presenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě - pokud má rodina problémy týkající se PC vybavení, neprodleně informuje třídní učitele (budeme řešit individuálně)

 

distanční vzdělávání a hmotné zabezpečení

distanční vzdělávání je považováno za pobyt ve škole

 

prima - kvarta

prezenční výuka, zákaz zpěvu, zákaz sportovních činnosti (presenční výuka TV formou procházek při příznivém počasí)

 

kvinta - oktáva

distanční výuka ve všech předmětech kromě TV

 

školní jídelna 

provoz je od 12. do 23. 10. 2020 nepřerušen - je umožněn odběr obědu za dotovanou cenu i žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem

 

26. - 27. 10. 2020

 • 26. - 27. 10. 2020 zakázána přítomnost žáků ve školách (prodlouženy podzimní prázdniny)
 • družina ve dnech 29. - 30. 10. 2020 bude probíhat v případě dostatečného množství zájemců nahlášených vychovatelkám

 

instrukce z MŠMT - viz www.zsgvitkov.cz - sekce úřední deska

 

 

 

Ve Vítkově 9. 10. 2020                                              Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy