• 12.11.2020
  • Lukáš Váňa

Informace k návratu žáků 1. a 2. tříd do školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, s nástupem do školy dne 18. listopadu 2020 podáváme dle metodiky MŠMT následující informace:

  •  Příchod do školy – žáci budou do školy vcházet pod dohledem třídních učitelek dle následujícího harmonogramu: 1. ročníky v 7:45 h, 2. ročníky v 7:50 h, pouze dojíždějící žáci přichází do školy individuálně.
  • Převlékání a dezinfekce – žáci si po příchodu do budovy dezinfikují ruce na připraveném dezinfekčním stojanu a poté vcházejí do kmenové třídy. Během dopolední školní a odpolední odpočinkové činnosti bude zajištěno pravidelné větrání (nutné vhodné oblečení).
  • Svačina a oběd – před každým jídlem budou žáci vyzváni k dezinfekci rukou, oběd je všem žákům, kteří doposud do školní jídelny chodili, NAHLÁŠEN AUTOMATICKY. Žáci budou chodit do školní jídelny pod dohledem vychovatelek při zajištění všech hygienických pravidel. Do školní jídelny nosí žáci roušky, s výjimkou konzumace stravy. Obědy jsou rozděleny dle tříd takto:

1. B                        11:15

1. A                        11:30

2. A                        11:45

2. B                        12:00

2. C                        12:15                      

  • Roušky – každý žák si do školy přinese dvě roušky a igelitový sáček k odkládání roušky použité (viz Metodika MŠMT). ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI JSOU POVINNI NOSIT ROUŠKY PO CELOU DOBU POBYTU VE ŠKOLE A BĚHEM VZDĚLÁVÁNÍ.
  • Homogenní skupiny – po celou dobu výuky i činnosti školní družiny se žáci daných tříd nebudou mísit.
  • Školní družina - ranní družina bude od 6:30 do 8:00, odpolední výchovná činnost bude navazovat na školní výuku od 11:35 (žákům byl upraven rozvrh hodin), bude zajištěna vychovatelkami do 15:30. Družina bude otevřena pro řádně přihlášené žáky na základě přihlášky do školní družiny.

Rozdělení školní družiny:

1. A                 Markéta Rusňáková, Bc. Ludmila Šromotová                       v prostorách svého oddělení

1. B                 Pavla Malušková Lukašíková, Andrea Briajrová                   v prostorách svého oddělení

2. A                 Blanka Sedlaříková, Jana Tvrdá                                                  oddělení v přízemí ŠD

2. B                 Lenka Baroňová, Bc. Romana Ďurišová                                  oddělení v 1. patře ŠD

2. C                 Veronika Řehounková, Jana Franková                                    oddělení nad halou

  • Vyzvedávání žáka – žáci přinesou prokazatelně písemně, kdy budou ze školy odcházet, kdo je bude vyzvedávat. Žáky budou rodiče vyzvedávat pouze u hlavních vchodů školní družiny na budově 1. stupně (vchod od Komenského ulice). Po zazvonění jim bude dítě vychovatelkou přivedeno – vstup do školy je zakázán.