• 7.1.2021
  • Lukáš Váňa

Předání výpisu z vysvědčení / vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

Vzhledem k epidemiologické situace se předpokládá, že žákům nebude umožněna osobní přítomnost ve škole před pololetními prázdninami. Nebudou si tak moci převzít výpis z vysvědčení / vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Pololetní známky, absence a výchovná opatření tak budou zákonným zástupcům zpřístupněny skrze systém Bakaláři a výpisy / vysvědčení děti obdrží nejpozději do 3 dnů po návratu do školy.

Miroslav Bučánek, ředitel školy