• 14.10.2020
  • Lukáš Váňa

Škola k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Naše škola byla s platností od 14. 10. 2020 určena k zajištění nezbytné péče o děti od 3 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji. Poskytujeme tak péči o děti zákonným zástupcům, kteří jsou zaměstnanci: 

  • bezpečnostních sborů;
  • obecní policie;
  • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
  • ozbrojených sil;
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; 
  • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Škola u těchto dětí zajišťuje dozor a dohled, stravování, vede evidenci docházky těchto dětí a vytváří podmínky pro distanční výuku dětí (kterou zajišťuje jejich kmenová škola). Zákonní zástupci těchto dětí nemají po dobu pobytu ve škole nárok na ošetřovné z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).

 Škola zajišťuje péči o děti 3. - 5. tříd, SVČ Vítkov o děti 1. - 2. tříd. Pokud máte zájem, aby škola zajistila péče pro Vaše dítě, napište na reditel@zsgvitkov.cz. V e-mailu uveďte: jméno a příjmení dítěte, třídu, od - do potřebujete zajistit péči ve škole, do které skupiny zaměstnanců spadáte a telefonický kontakt. 

 

Mgr. Miroslav Bučánek