• 30.9.2020
  • Lukáš Váňa

Poděkování

Chtěl bych touto cestou poděkovat společnosti Callingway s.r.o. za věcný dar v podobě respirátorů a roušek, který byl škole předán 30. 9. 2020 jednatelkou společnosti Michaelou Královou. Dar bude použit na ochranu zaměstnanců a žáků v této nelehké době.

Mgr. Miroslav Bučánek