• 20.11.2019
  • Lukáš Váňa
  • 6 fotografií

Školní fórum

V úterý 19. listopadu 2019 naši školu navštívil Mgr. Petr Hermann, který zástupce Školního parlamentu 2. a 3. stupně seznámil s programem nazvaným Školní fórum, který se koná v návaznosti na Veřejné fórum, které pořádá město Vítkov. Město je členem projektu Síť zdravých měst, v rámci kterého se jednotlivá fóra uskutečňují.