• 23.1.2020
  • Lukáš Váňa
  • 7 fotografií

Pohádkové kreslení

Smích, radost a skvělá zábava…tato slova vystihují vystoupení ilustrátora dětských knížek pana Adolfa Dudka, který 21. ledna navštívil naše prvňáčky. Tato interaktivní show, která byla zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti, proběhla v rámci projektu MAP Vítkovsko II.