• 9.11.2023
  • Lukáš Váňa

20 let od slavnostního otevření vítkovské radnice na náměstí a vzniku ORP Vítkov

Ve čtvrtek 9. 11. se žáci naší školy u příležitosti 20 let od slavnostního otevření vítkovské radnice na náměstí a vzniku ORP Vítkov účastnili prohlídky budovy dnešního městského úřadu. Doprovodný program byl velmi bohatý. Děti mohly zhlédnout historické občanské průkazy a cestovní pasy, nahlédli do kronik města či pamětních knih. Paní tajemnice Ing. Šárka Petrtýlová děti seznámila se strukturou místního zastupitelstva a rady města, ale i s prací i službami, které občanům města a ORP Vítkov na úřadě poskytuje. Zpřístupněny byly mimo jiné kanceláře i reprezentativní sál a sklepení se studánkou. Program zpestřila ukázka práce městské policie a místních hasičů. Od paní knihovnice jsme obdrželi pamětní list a někteří žáci si nechali vystavit také živnostenský list. Děkujeme za velmi podařenou, přínosnou a milou akci.

Mgr. Terezie Šímová

Fotogalerie