• 6.9.2021
  • Lukáš Váňa

Adaptační kurz 1. ročníků

Vstup do první třídy je pro děti velkou životní změnou. Usnadnit tento krok jim mají adaptační programy. Pro žáky I. A, B, C   byl tento program připraven na 3. září 2021. Cílem akce bylo usnadnit dětem jejich vzájemné poznávání a seznámení, rozvíjet vzájemnou komunikaci a přispět k vytvoření nového třídního kolektivu postaveného na pozitivních vztazích. Kurzy probíhaly v kmenových třídách, kde byli žáci společně se svými třídními učitelkami celé dopoledne zaměstnáváni různými prožitkovými, tvořivými, pohybovými a relaxačními aktivitami. Po ukončení žáci i třídní učitelé zhodnotili dopolední program. Největším přínosem byla týmová spolupráce, seznámení se s novým třídním kolektivem a zapojení všech žáků do programu.

Mgr. Jarmila Haubeltová

Fotogalerie