• 9.9.2022
  • Lukáš Váňa

Adaptační program pro 1. ročníky

Vstup do první třídy je pro děti velkou životní změnou. Usnadnit tento krok jim mají adaptační programy, které proběhly ve třídě 1. A, 1. B a 1. C v pátek 2. září 2022.   Cílem akce bylo položit základy dobrých vztahů i komunikace, poznání se navzájem a seznámení se s prostředím školy. Kurzy probíhaly v kmenových třídách, kde si pro své žáky třídní učitelky připravily různé prožitkové, tvořivé, pohybové a relaxační aktivity. Společně si také sestavili vlastní pravidla třídy, na nichž mohou dále jako třída pracovat. Pro naplnění cíle programu bylo důležité, aby se do aktivit zapojili všichni žáci. To u našich prvňáčků nebyl problém, s velkým zájmem a radostí se aktivně účastnili všech činností a her.

Mgr. Jana Hanušová

Fotogalerie