• 27.3.2023
  • Lukáš Váňa

Beseda - partyzánský odboj

V úterý 21. března 2023 se žáci devátých tříd a 8. A zúčastnili besedy „Partyzánský odboj proti nacistům“.

Na pořadu dne byly dva dvouhodinové bloky besed vedené horlivým nadšencem historie První československé partyzánské brigády Jana Žižky, panem Václavem Hýžou, jehož strýc Augustin Bártek byl přímým účastníkem partyzánského odboje proti nacistům. 

Brigáda má na svém kontě největší bojové vystoupení proti nacistům, které se odehrálo na území Čech a Moravy. Podíleli se na sabotážích, vedoucích k omezování zásobování - narušovali tratě, mosty, telefonní spojení. Její činnost a poměrně dlouhé působení na území protektorátu slouží jako důkaz toho, co zmohlo odhodlání a vynalézavost bojovníků proti hitlerovskému nacismu.             

Dozvěděli jsme se, že každého, kdo spojil svůj osud s partyzánským hnutím, čekal nelehký boj, který musel svádět doslova na každém kroku. Každý jednotlivý účastník partyzánského hnutí byl okolnostmi vystaven zkoušce odolnosti vůči zimě, hladu a nepohodlí, které nerozlučně doprovázely partyzánský způsob života. Také sváděli boj se strachem o vlastní život a s oprávněnými obavami o životy svých blízkých. 

Mgr. Markéta Dučková                         

Fotogalerie