• 21.11.2023
  • Lukáš Váňa

Bobřík informatiky 2023

V období od 6. do 20. listopadu se na základní škole i gymnáziu konala tradiční soutěž Bobřík informatiky. Cílem této soutěže bylo podporovat zájem o informatiku a programování mezi mladými lidmi. Účastníci měli možnost zapojit se do různých kategorií podle svého věku a úrovně znalostí. Forma soutěže zahrnovala online testy a praktické úkoly, které zkoušely dovednosti v oblasti algoritmizace, programování a obecného chápání informatických principů.

Ing. Jindřich Baumann

Fotogalerie