• 22.11.2022
  • Lukáš Váňa

Bobřík informatiky

Ve dnech od 7. 11. 2022 do 18. 11. 2022 se konala soutěž Bobřík informatiky, které se zúčastnily téměř všechny třídy základní školy i gymnázia.  Jako každý rok se soutěžní test skládal z dvanácti otázek různého typu, které ověřovali logické a informatické myšlení. Změnou oproti jiným ročníkům byla verze v ukrajinském jazyce, aby se i žáci z Ukrajiny mohli zúčastnit a nebyli omezeni nedokonalým překladem. Nejlepších výsledků dosáhli, ve školním kole, Jakub Kývala (2. G) a Jiří Pavlík (2. G), oba dva se ziskem 192 bodů. 

Ing. Jindřich Baumann

Fotogalerie