• 17.3.2021
  • Lukáš Váňa

Charitativní sbírka Fond Sidus

Stejně jako v předešlých letech pořádal Žákovský parlament 1. stupně charitativní sbírku Fond Sidus na pomoc nemocným dětem. Sbírka započala už v prosinci před Vánocemi, kdy si děti z prvního stupně mohly zakoupit skvělé magnetické záložky, kterými si zdobily své sešity, učebnice nebo třeba i lednice. Do sbírky nám však zasáhla koronavirová situace, a tak po Vánocích ve sbírce pokračovaly už jen 1. a 2. ročníky. I přesto se prodalo celkem 213 magnetických záložek a vybralo se neuvěřitelných 8 520 Kč.

Za Žákovský parlament 1. stupně bychom chtěli poděkovat všem, kteří se sbírky účastnili. Ať už ji plánovali, vybírali peníze nebo si magnetické záložky zakoupili. Pomohli jste tím dobré věci, která se v této nelehké době velmi cení.

Děkujeme!

Mgr. Kristina Holáňová