• 12.4.2024
  • Lukáš Váňa

Co tvoří lidské tělo

Každoročně nabízí  Středisko volného času ve Vítkově  našim žákům rozmanité výchovně vzdělávací programy. S jedním z nich navštívil lektor Ing. Oldřich Sladkovský žáky druhých ročníků. Dne 27. března 2024 si tak žáci 2. A, 2. B a 2. C mohli zopakovat a rozšířit své znalosti při vzdělávací akci Co tvoří lidské tělo. 

Připomněli si, k čemu je důležitá kostra v lidském těle a z jakých kostí a kloubů se skládá. Své poznatky si mohli  ihned procvičit na modelu kostry člověka. Společně si také pověděli, z čeho se skládá  lidská krev a k čemu jsou jednotlivé složky krve důležité. Sami žáci se pak proměnili na bílé a červené krvinky a krevní destičky, formou hry si vyzkoušeli, jak důležitou úlohu v krvi každá složka má. Děkujeme SVČ Vítkov za přínosnou, zajímavou a zábavnou akci.

Mgr. Jana Hanušová

Fotogalerie