• 27.1.2022
  • Lukáš Váňa

Dějepisná olympiáda

V měsíci lednu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády v kategorii I. pro základní školy a odpovídající třídy víceletých gymnázií a v kategorii II. pro žáky středních škol. Ve třídách 8.B, 9.A, 9.B a 3.G se zúčastnili školního kola všichni žáci. Ze tříd 4.G, 5.G, 6.G a 7.G jen vybraní žáci, celkem 13 žáků. Žáci vypracovávali úkoly na téma “Šlechta v proměnách času.” V první kategorii se umístil na prvním místě David Štefka z 9. A a postupuje do okresního kola ve své kategorii. V druhé kategorii získala 1. místo Zdeňka Drimajová ze 6.G a bude naši školu reprezentovat v okresním kole v Opavě. Oběma gratulujeme a přejeme úspěch v okresním kole.

Mgr. Eva Janštová