• 6.12.2020
  • Lukáš Váňa

Dějepisná olympiáda

Ve dnech 25. – 27. listopadu 2020 proběhlo školní kolo on-line. Tematické zaměření letošního 50. ročníku: „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781).“ Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První kategorie se zúčastnili žáci základní školy a nižších ročníků gymnázia. Za základní školu se na   prvním místě umístil Adam Přikryl s 32,5 body, na druhém místě Jan Válek s 28,5 body a na třetím místě Tomanec Tomáš s 20,5 body. Za nižší gymnázium na prvním místě Adam Karlík s 51,5 body a tím se stal úspěšným řešitelem, na druhém místě Petr Kývala s 39 body. Na vyšším gymnáziu zvítězil Tomáš Gros, získal 40 bodů a stal se úspěšným řešitelem. Druhé místo obsadil Jan Vrkoč s 39 body a třetí místo Kristýna Vidláková s 30,5 body. Úspěšní řešitelé nás budou reprezentovat v okresním kole.

 

Mgr. Eva Janštová