• 17.1.2024
  • Lukáš Váňa
  • 10×

Den zdraví aneb zdravá svačinka ve škole

Dne 12. 1. 2024 proběhl na naší škole projektový Den zdraví aneb zdravá svačinka. Hlavním cílem projektu bylo, aby si žáci uvědomili, že zdraví je to nejdůležitější, o co by měli neustále pečovat. Nejdříve proběhla diskuze o zdravém životním stylu, o důležitosti správného stravování a pohybové aktivity. Během celého dne byly pro žáky připravené kvízové otázky týkající se zdraví, které všichni plnili se zájmem a nadšením. O přestávce si pochutnali na zdravé svačině, kterou si přinesli z domova. Všichni úkol splnili na jedničku. V poslední hodině jsme se věnovali tématu sociálního zdraví a stmelování kolektivu. Den se žákům moc líbil a my pevně věříme, že vše, co se během projektového dne naučili, bude pro ně přínosem.

Mgr. Dana Štenclová

Fotogalerie