• 24.4.2024
  • Lukáš Váňa

Den Země na 1. stupni ZŠ

V úterý dne 16. 4. 2024 si žáci  1. stupně ZŠ připomněli,  jakým způsobem ochránit naší planetu Zemi.

Nejprve jsme si s nejmladšími žáky povídali o tom, kdy tento den začal, proč je pro nás důležitý. Zaměřili  jsme se také na třídění odpadů, zhlédli krátký film o jarní přírodě a ve skupinkách si vyplnili pracovní listy na téma jarní rostliny.

Žáci 2. tříd se zaměřili na ekosystém Les. Nejprve sestavovali ze slov věty, které jim připomněly, proč je pro člověka les důležitý. Podle listů a plodů pak doplňovali k obrázkům správné názvy listnatých stromů, podle jehličí a šišek zase názvy stromů jehličnatých. Zopakovali  si názvy lesních plodů, které nám les nabízí a můžeme je sbírat. Zdůraznili jsme si, že nesmíme ochutnávat v lese nic, co neznáme nebo s jistotou nepoznáme. Nakonec si zasoutěžili a hádankami a kvízem  zopakovali lesní zvířátka – savce a ptáky. Projektové dopoledne bylo zakončeno vycházkou, na které jsme pozorovali kvetoucí stromy a jarní květiny.

Třetí ročníky se zaměřily na téma voda. Žáci navštívili úpravnu vody na Podhradí, kde proběhla prohlídka areálu, výklad technologem SmVaK Ostrava o tom, co obnáší úprava vody od povrchové k pitné a  použitých technologiích a chemikáliích. Návštěvníci obdrželi propagační materiály k danému tématu.

Do projektu Den Země se zapojilo i SVČ ve Vítkově, které žákům 4. tříd přichystalo zajímavý a bohatý program. Pod vedení paní Mgr. Petry Říhové si žáci připomněli, jakým způsobem pomoci planetě Zemi.

Následovalo poznávání rostlin – přiřazování jmenovek k obrázkům bylin zábavnou formou pomocí aplikace Plantnet, vaření čaje z jarních bylin, příprava a ochutnávka pomazánek s bylinami a na závěr si každý žák zasadil   okrasnou sazenici do svahu v městském parku.

Tématu živočichové se věnovaly nejstarší ročníky 1. stupně ZŠ. Žáci si zopakovali a prohloubili znalosti v oblasti koloběhu vody, zaměřili se na živočichy žijící v našem blízkém okolí a poté se vydali na krátkou vycházku, na které si vyzkoušeli orientaci, kde se právě nachází.

I přes nepřízeň počasí se projektový Den Země nakonec vydařil.

Vyučující 1. stupně

Fotogalerie