• 26.10.2019
  • Lukáš Váňa

Dopravní hřiště v Odrách 4. a 5. ročníků

Ministerstvo dopravy – BESIP usiluje o co možná největší zapojení škol a žáků 4. a 5. tříd do výuky dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Dopravní výchova  se skládá z  hodin teoretické výuky, kterou děti mohou absolvovat s lektorem dopravní výchovy přímo  na dopravním hřišti. Následují další  hodiny  věnované praktickému výcviku na dětském dopravním hřišti. Tato aktivita je zakončena zkouškou, přičemž ti žáci, kteří uspějí v závěrečném testu a jízdě zručnosti, získají tzv. ,,Průkaz cyklisty“.

Žáci se seznamují s pravidly silničního provozu již od první třídy v hodinách tělesné výchovy, prvouky a přírodovědy, které si rozvíjí, prohlubují. Cílem je především využití znalostí v praxi – cestou do školy, při jízdě na kole, ve městě i při společném přecházení do Sokolovny.

V 4. a 5. ročníku žáci systematicky 2x ročně navštěvují Dopravní hřiště v Odrách, kde se žáci procvičují a zdokonalují ve svých znalostech pravidel silničního provozu.

Žáci  ZŠG Vítkov skládají  již tradičně  testy a závěrečné jízdy na dopravním hřišti v Odrách. Výuku zajišťuje Městský úřad – odbor dopravy. Lektoři provedli žáky úskalím  křižovatek, testů i jízd – žáci si vyzkoušeli jízdu na kole v  odbočovacích pruzích, orientaci na  kruhovém objezdu, jízdu se semafory a další nástrahy jízdy na silnici. Zkoušky by je měly připravit na skutečný provoz a minimalizovat nebezpečí, které je na silnici čeká.

Před praktickou jízdou na dopravním hřišti proběhla kontrola a seřízení jízdních kol a prohlídka cyklistických helem, které ne vždy byly pro děti vhodně z domova upravené.

Děti si užily jak jízdu na kolech, tak i roli chodců, kde si vyzkoušely, jak vstupovat do vozovky a jak dodržovat bezpečnost při svém pohybu v silničním provozu.

Mgr. Sylva Doleželová