• 1.10.2020
  • Lukáš Váňa

Dopravní hříště

Dopravní hřiště
Dopravní hřiště

Dopravní výchova je nedílnou součástí výchovy žáků na základních školách. V průběhu měsíce září a října navštívili žáci čtvrtých a pátých tříd Dopravní hřiště v Odrách. Žáci strávili na hřišti celé dopoledne. Nejprve se v učebně seznámili s dopravními předpisy, dopravními značkami a s tím, jak se chováme jako chodci nebo cyklisté na komunikacích. Teoretická výuka byla zpestřena zajímavými video ukázkami. Poté byla v druhé části dopoledne teorie uvedena do praxe. Praktická část nás čekala venku na kruhovém objezdu a na semafory řízených křižovatkách. Aby žáci obstáli v rušném dopravním provozu, musí své kolo dokonale zvládnout. Proto na dopravním hřišti trénovali také jízdu zručnosti. Zprvu byla jízda obtížná, ale po několika pokusech žáci slalomy a jízdu jednoruč zvládali bravurně. Čtvrťáci byli na dopravním hřišti poprvé, takže se se vším teprve seznamovali. Zkušenější žáci pátých tříd už měli příležitost získat průkaz cyklisty. Těšíme se na další dopravní den v květnu. 

Mgr. Bc. Jana Špoková 

Fotogalerie