• 14.11.2022
  • Lukáš Váňa

Dopravní výchova 4. a 5. ročníků

V průběhu podzimních měsíců se jako každý školní rok zúčastnili žáci čtvrtých a pátých ročníků kurzu dopravní výchovy na dopravním hřišti v Odrách. Pod vedením zkušených instruktorů absolvovali nejprve část teoretickou, kde se seznámili s nejpotřebnějšími pravidly silničního provozu a chování v dopravních situacích. Své nově nabyté znalosti si následně procvičili v části praktické, při níž absolvovali nejen nácvik jízdy zručnosti na jízdních kolech, následně však také nacvičovali jízdu v běžném provozu simulovanou křižovatkami se světelnou signalizací, dopravními značkami, vodorovným značením, apod. Některé ročníky si také vyzkoušeli jízdu v elektrovozítku. Žáci 5. ročníků zakončili tento kurz dopravními testy, po jejichž úspěšném absolvování jim byl předán průkaz cyklisty. 

Mgr. Barbora Marešová

Fotogalerie