• 25.4.2023
  • Lukáš Váňa

Edukační program – Příběh Romů

V rámci připomínky Mezinárodního dne Romů se v pátek 21. dubna 2023 žáci 7. A zúčastnili v malém sále Kulturního domu ve Vítkově edukačního programu s názvem „Příběh Romů“.

Děti byly rozděleny do tří skupin. Každé skupiny se ujal lektor Muzea romské kultury. Interaktivní formou byly žákům předány klíčové informace o historii, kultuře, řemeslech i jazyku romského etnika. Děti se prostřednictvím zvídavých dotazů dozvěděly, odkud Romové pocházejí, dále informace o tradičním způsobu života, i o tom, jak vypadá romská vlajka. 

Na závěr čekal děti kvíz s otázkami edukačního programu. Nejúspěšnější řešitelkou se stala Ema Dokoupilová, která převzala z rukou pořadatelů odměnu.

Děkujeme vítkovskému Centru inkluze za zprostředkování programu, který si klade za cíl zamyslet se nad příčinami a důsledky stále přetrvávajícího rasismu ve společnosti a přispívat  k větší toleranci a vzájemnému porozumění. 

Mgr. Markéta Dučková

Fotogalerie