• 28.6.2021
  • Lukáš Váňa

Exkurze meteorologická stanice Červená hora

Žáci 9. A se účastnili ve čtvrtek 24. 6. 2021 projektového dne mimo školu  s tématikou volby povolání. Projekt byl realizován v rámci projektu IN VIT. Žáci navštívili Meteorologickou stanici Červená hora u Guntramovic.  Na realizaci projektového dne se podílel realizační tým ve složení Ing. František Putala – pracovník meteorologické stanice, Mgr. Blanka Váňová – vyučující zeměpisu a Mgr. Přemysl Večerek – vyučující fyziky. Žáci se seznámili s historií stanice, jejím personálním obsazením a činnostmi, které stanice obstarává. Po krátkém úvodu se žáci vydali na prohlídku vnitřních prostor, kde se seznámili se zázemím pro pracovníky, ale především s prostory odkud se odesílají výsledky měření a pozorování. Zhlédli rovněž několik záběrů z nočního snímkování oblohy. Ve venkovní části stanice se seznámili s jednotlivými přístroji pro pozorování a měření atmosférických jevů. Za zmínku určitě stojí přístroje pro měření radiace, seismických otřesů, čistoty ovzduší, oblačnosti, délky slunečního svitu a snímkování noční oblohy. V průběhu projektového dne žáci vyplňovali pracovní listy a na úplný závěr nechyběl minitest odborníka z praxe. 

Mgr. Blanka Váňová

Fotogalerie