• 19.5.2023
  • Lukáš Váňa

Exkurze Ostroj a Model

V rámci volby povolání žáci 8. A navštívili opavskou firmu Ostroj a.s. a souběžně žáci 8. C firmu Model Group. Ve firmách absolvovali komentovanou prohlídku výroby v jednotlivých divizích (strojírna, kovárna, kalírna, nástrojárna…). Prohlédli si širokou paletu výrobků a používaných technologií. V druhé fázi exkurze zhlédli filmy prezentující navštívené firmy. Na závěr proběhla diskuze se spoustou dotazů. Pro žáky s technickým zaměřením byla tato exkurze velice poučná.

Mgr. Ivo Hasala

Fotogalerie