• 13.5.2024
  • Lukáš Váňa

Geologická exkurze – Důl Michal

Příjemné jarní počasí využili 10. 5. 2024 žáci 9. ročníků základní školy a třídy kvarty. Jeli navštívit již zavřený černouhelný hlubinný Důl Michal v Ostravě Michálkovicích. Důl Michal byl založen v 19. století a během své existence hrál jednu z klíčových rolí v těžbě uhlí v okolí Ostravy. Žáci si prohlídkovým okruhem vyzkoušeli na vlastní kůži cestu, kterou v minulosti havíři procházeli, když šli do práce. Kdo čekal, že vyfasuje havířský mundůr, helmu, Davyho lampu či karbidku a „zfárá“ do temných hlubin podzemí, musel být zklamán. Důl byl z ekonomických důvodů uzavřen už v polovině 90. let minulého století a po té kompletně zalit betonem, aby se zabránilo propadu zeminy v širokém okolí. Cesta začínala ve známkovně, kde si havíři vyzvedávali známku. Po krátké prohlídce jsme se přesunuli do zajímavé řetízkové šatny a společných sprch, kde se umývali po náročné směně. Následně byla na pořadu svačina a zajištění pitného režimu hlavně při práci v dole. V dalším patře jsme pokračovali do lampovny, kde si po zavěšení své známky vzali svou výstroj a mohli pokračovat již k šachtě, kde byli spuštěni klecí do podzemních štol. Žáci viděli také dispečink, ošetřovnu a kancelář důlního geologa. Ovšem jednou z nejzajímavějších částí prohlídky byla původní strojovna s elektrickými stroji z roku 1912 a kompresorovna se setrvačníkem. Zážitek z cesty havíře do práce nám tak poskytl jedinečný pohled do světa hornictví a geologie.

Mgr. Marie Blaschke

Fotogalerie