• 25.6.2024
  • Lukáš Váňa

Hrou proti AIDS

V úterý 25. června se žáci tercie a kvarty + 8. a 9. ročníků ZŠ zúčastnili zajímavého projektu Hrou proti AIDS, který si pro ně připravila KHS Ostrava. Dvouhodinová interaktivní hra byla zaměřena na primární prevenci HIV/AIDS. Účastníci byli rozděleni do soutěžních týmů. Každý tým si zvolil svého mluvčího, který obdržel hrací kartu. Karta sloužila k bodovému hodnocení na jednotlivých stanovištích:

  • Cesty přenosu viru HIV 
  • Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV 
  • Sexualita řečí těla (pantomima) 
  • Láska, sexualita a ochrana před HIV
  • Život s HIV/AIDS

Hlavním cílem programu bylo dát mládeži možnost osvojit si, netradičním způsobem – pomocí hry, základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV a ostatních pohlavně přenosných infekcích, informovat o širokých možnostech ochrany před nežádoucím těhotenstvím a vyvolat v žácích otázky k přemýšlení  o vlastních postojích a chování v rizikových situacích.

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie