• 2.11.2022
  • Lukáš Váňa

Individuální pohovory 8. 11. 2022

Dobrý den, vážení zákonní zástupci. V tuto chvíli byste měli v Bakalářích vidět průběžné známky Vašich dětí za 1. čtvrtletí školního roku.

V úterý 8. 11. 2022 proběhnou:

  1. od 15:30 třídní schůzky pro 1. a 2. třídy (v kmenových učebnách),
  2. od 15:30 informační schůzky ke studiu na gymnáziu pro 5. třídy (v učebně 5. A)
  3. od 15:45 třídní schůzky 5. tříd (v kmenových učebnách),
  4. od 14:30 do 17:00 individuální pohovory s vyučujícími na základě předchozích rezervací,
  5. od 17:00 třídní schůzky pro oktávu.

Pokud potřebujete mluvit s některým z vyučujících Vašeho dítěte, využijte rezervační systém Reservando (https://zsgvitkov.reservando.cz/#!/bookings/full/2172/2022-11-08) a domluvte si schůzku s příslušným učitelem. Na každé jednání je vyhrazena doba maximálně 10 minut. 

Pokud přijdete bez zarezervování termínu, musíte počítat s tím, že přednostně budou bráni rodiče, kteří využili rezervace, a Vy budete muset počkat, až na Vás bude mít vyučující dostatečný prostor. Pokud by tedy věc, kterou potřebujete projednat, byla složitější, určitě si s příslušnými kolegy domluvte přes Bakaláře schůzku na jiný termín.

S přáním pěkného dne Miroslav Bučánek