• 5.5.2021
 • Lukáš Váňa

Informace k provozu školy od 10. 5. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 10. 5. 2021

 

Dobrý den, vážení rodiče, níže se pokusím stručně v bodech popsat provoz školy od příštího týdne:

 

 • na webu školy v sekci úřední deska je pod č. 48 nově došlá metodika z MŠMT
 • ochrana dýchacích cest
  1. ve škole je povinnost nosit ochranné prostředky k zakrytí dýchacích cest
   • dospělé osoby = respirátor!
   • žáci = minimálně roušku!
 • testování
  1. žáci budou testováni dle níže uvedeného rozpisu
  2. žáci mohou být ve škole otestováni i vlastním testem (musí být v seznamu povolených, škole se musí nahlásit název testu + firma a škola toto pravidelně musí hlásit)
  3. platí stále možnost, že se žáci mohou prokázat potvrzením o provedeném testu v některém z lékařských zařízení nebo potvrzením o provedeném očkování (od poslední dávky očkování 1. nebo 2. složkové musí uběhnout alespoň 14 dní)
  4. žáci při čekání na testování dodržují rozestupy, chodí do určených místností v daný čas - žáci, kteří nebyli otestováni, nebudou vpuštěni do školy (resp. učeben) 
  5. žáci, kteří se neotestují v určené dny, se chodí první den po příchodu do školy testovat na sekretariát školy
  6. žáci během testování respektují pokyny zaměstnanců školy
  7. žáci po (negativním) testování odcházejí do svých kmenových učeben (týká se všech stupňů školy) 
  8. děti z 1. stupně, které navštěvují ranní družinu, budou testovány již zavedeným způsobem (provoz družiny zůstává zachován)
  9. prosím rodiče, aby s žáky 2. stupně a gymnázia prošli před návratem do školy následující video: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=437s 
  10. žáci, kteří přijedou v testovací dny (po - 1. st., po + čt - 2. st., NG) do Vítkova později, se co nejdříve přesunou do školy a ihned se po příchodu do školy dostaví do místnosti, kde mají být testováni; zákonní zástupci informují o pozdějším příchodu dítěte třídní učitele
 • pokud rodič nesouhlasí s testováním / nošením ochrany dýchacích cest a nebude své dítě posílat do školy, oznámí tuto skutečnost TU, TU absenci omlouvá a rodič ve spolupráci s TU řeší předávání výukových materiálů!

 

TÝDEN

TŘÍDY

DEN TESTOVÁNÍ

MÍSTO A ZPŮSOB TESTOVÁNÍ

10. - 14. 5. 2021

1. - 3.

PO

 • velká a malá tělocvična
 • dle původního rozpisu

6., 8.

1. G, 3. G

PO, ČT

 • 6. roč. v jídelně - vchod do školy pro žáky přes vestibul

7:30 6. A

7:40 6. B

7:50 6. C

 • 8. roč. v gymnastickém sálu - vchod do školy pro žáky od Kulturního domu

7:30 8. A

7:40 8. B

7:50 8. C

 • 1. G, 3. G v učebně VV-G (vedle ředitelny)

7:30 1. G

7:40 3. G 

děti IZS

PO

Děti rodičů IZS, na které škola dohlíží, se otestují ráno v učebně PC1 v budově 1. stupně (učebna vedle kanceláře p. Kalužové). Následně budou rozmístění do dalších místností, kde se budou vzdělávat.

17. - 21. 5. 2021

4., 5.

PO

 • velká a malá tělocvična
 • dle původního rozpisu

7., 9.

2. G, 4. G

PO, ČT

 • 7. roč. v jídelně - vchod do školy pro žáky přes vestibul

7:30 7. A

7:40 7. B

7:50 7. C

 • 9. roč. v gymnastickém sálu - vchod do školy pro žáky od Kulturního domu

7:30 9. A

7:40 9. B

7:50 9. C

 • 2. G, 4. G v učebně HV-G (vedle ředitelny)

7:30 2. G

7:40 4. G

děti IZS

PO

Děti rodičů IZS, na které škola dohlíží, se otestují ráno v učebně PC1 v budově 1. stupně (učebna vedle kanceláře p. Kalužové). Následně budou rozmístění do dalších místností, kde se budou vzdělávat.


  • výše uvedené se bude opakovat i v následujících týdnech, pokud nebudou jiné pokyny z MZd a MŠMT
  • školní klub je i nadále provozován distanční formou
  • INFORMACE K VÝUCE

  1. škola nemůže dále žákům domů, z kapacitních důvodů, půjčovat techniku a zákonní zástupci se domluví s třídními učiteli na termínech předávání materiálů (přes sekretariát školy)
  2. vyučující nebudou dělat online přenosy z výuky, která probíhá presenčně!
  3. žáci se primárně řídí rozvrhem; budou však respektovat pokyny vyučujících, které se budou týkat případných výměn učeben (přesuny budou pouze v nejnutnějších případech - zajištění výuky informatiky, distanční výuky matematiky, realizace projektů)
  4. na výuku informatiky se žáci přesunují do příslušných PC učeben dle platného rozvrhu
  5. výuka TV
   • je umožněna sportovní činnost venku (dle počasí), v případě nepříznivého počasí zůstávají žáci v kmenových učebnách s vyučujícími TV
   • odpolední výuka TV v 8. ABC, 9. ABC bude z provozních důvodů zrušena
  6. dělené hodiny 
   • výuka dělených hodin Čj, M na 2. stupni bude formou tandemové výuky (tj. třída zůstává v kmenové učebně)
   • výuka 2. cizího jazyka na 2. stupni ZŠ a nižším gymnáziu - žáci se nedělí na skupiny, celá třída bude ve své kmenové učebně; polovina třídy se bude vzdělávat se svým učitelem, druhá polovina bude mít zadáno učivo od druhého vyučujícího - sebou musí mít veškeré výukové materiály!

 • stravování
  1. 1. st. se odstravuje do 12:30 (žáci budou informováni zaměstnanci školy)
  2. 2. st. + nižší gymnázium se stravuje ve školní jídelně po ukončení výuky v daném dni takto:

 

levé okénko

pravé okénko

6. ABC / 7. ABC

8. ABC, 9. ABC

1. G / 2. G

3. G / 4. G


 

 1. po obědě jsou žáci 1. stupně odvedeni do družiny, žáci 2. stupně a nižšího gymnázia opouští školu, nebo se přesouvají do kmenových učeben na odpolední výuku