• 20.5.2024
  • Jindřich Baumann
  • 16×

Jarní akademie 2024

Ve dnech 14. – 15. května 2024 uspořádali žáci 1. stupně Základní školy a gymnázia ve Vítkově školní akademii. Letošní akademií jsme oslavili příchod jara, které je plné vůní, květů a svěží zeleně. Hlediště vítkovského kulturního domu zaplnili v odpoledních hodinách rodiče, babičky, dědečci i další přátelé školy. Přípravy byly opravdu velkolepé. Děti se věnovaly nácviku a zkouškám pod vedením učitelek každou volnou chvíli. Pro nejmladší žáky to byla premiéra, ale i ti starší, kteří již jisté zkušenosti mají, se potýkali s občasnou nervozitou a trémou. Připravili si na slavnostní odpoledne pásmo písniček, scének, tanců a dalších zajímavých vystoupení. Nejprve se jaksepatří rozloučili s paní zimou, s broučky pak přivolali jaro na pasece a také zavzpomínali na pozdní večer 1. máj... Ověřili si i trošku znalosti ze zeměpisu. Vyrazili totiž nejen k nám na Moravu, ale i na dalekou cestu kolem světa a také na Divoký západ, kdy za starých dobrých časů kovbojové krotili koně. Dokonce se nám podařilo vplout mezi hvězdy do stavu beztíže. Krásně jsme se zhoupli v obláčcích s duhovou vílou a názorně si ukázali, jak to chodí doma, když v televizi běží mistrovství světa ve fotbale. Na chvilku jsme se také vrátili o pár let zpátky do školky. Zkrátka nás děti přesvědčily o tom, že sport, tanec, dobrá nálada a smích jsou kořením života. Odměnou všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akademie byl bravurní potlesk linoucí se ze zaplněného sálu.

                                                                                                                   Mgr. Vlasta Večeřová

Fotogalerie