• 6.3.2023
  • Lukáš Váňa

Kurzy první pomoci

V pátek 24. 2. 2023 žáci osmých ročníků a tercie absolvovali kurzy první pomoci ve spolupráci s Českým červeným křížem Opava. Navázali tak na probírané učivo – anatomii člověka. ČČK si pomocí lektorů a studentů připravil pro naše žáky 4 stanoviště, na kterých se jednotlivé třídy během čtyř hodin vystřídaly. Žáci si prakticky vyzkoušeli stabilizovanou polohu, neodkladnou resuscitaci, masáž srdce, zastavení krvácení, ošetření popálenin, použití tlakového obvazu aj. Také zhlédli poutavé prezentace i videa související s epileptickými záchvaty. Seznámili se s aplikací Záchranka i použitím AED (automatickým externím defibrilátorem). Závěrem si své nabyté znalosti mohli ověřit v krátkém testu. 

Žáci od lektorů obdrželi příručky Kurzu první pomoci. Dle jejich pozitivních reakcí se jednalo o velmi povedenou a smysluplnou akci. Poděkování také patří Mgr. Radmile Šťastné za její zorganizování.

Mgr. Jana Kravčíková

Fotogalerie