• 6.1.2023
  • Lukáš Váňa

Maškarní ples

Srdečně Vás zveme. Lístky si můžete zakoupit u třídních učitelek 1. stupně nebo na ekonomickém oddělení školy u p. Haasové.