• 13.12.2022
  • Lukáš Váňa

Mobilní planetárium

V rámci projektu Šablony - JAK - ZŠ jsme pro 91 žáků šestých a sedmých tříd základní školy připravili projekt s názvem Mobilní planetárium. V kupoli planetária žáci nejprve shlédli naučný film „Za poznáním Vesmíru“ a poté besedovali s odborným pracovníkem na různá témata týkající se galaxií, planet, černých děr, hvězdokup, souhvězdí, slunce a také výzkumu Vesmíru. Na závěr vyplnili žáci pracovní list. Projekt umožnil žákům zopakovat si probírané učivo ze zeměpisu a fyziky  a načerpat další nové informace. 

Mgr. Blanka Váňová

Fotogalerie