• 1.2.2024
  • Lukáš Váňa

ODISbus

31. 1. 2024 jsme pro žáky šestých ročníku a primu připravili školní hodinu zaměřenou na několik aspektů cestování veřejnou dopravou, kdy máme za cíl propojit otázky ekologie právě s cestováním veřejnou hromadnou dopravou tak, aby děti pochopily, že také cestování veřejnou dopravou vysokou měrou přispívá k udržení našeho životního prostředí. Dopomohla nám k tomu propagace veřejné dopravy s ODISbusem, který si klade za cíl zdůraznit společenskou roli a ekologické přínosy cestování veřejnou dopravou, a to tak, aby zvýšila popularizaci, zájem a povědomí žáků o možnostech a jednoduchosti cestování veřejnou hromadnou dopravou. Účelem propagace je seznámení účastníků přednášek s využíváním a novinkami ve veřejné hromadné dopravě, přičemž je pro tyto účely ODISbus speciálně upraven. ODISbus tak umožňuje přednášky realizovat přímo v něm a to se dětem velmi zamlouvalo.

Mgr. Terezie Šímová

Fotogalerie