• 9.6.2022
  • Lukáš Váňa

Pasování žáků na čtenáře

Ve středu 8. 6. se vydali žáci 1. ročníku do místní knihovny. Žáci si předem pečlivě připravili básničky, které pak přečetli rytíři Čtimírovi. Po přečtení svého textu každý poklekl  a rytíř jej slavnostně svým mečem pasoval na čtenáře. Na úplný závěr děti společně odříkaly slib, který Čtimír předčítal.

Všichni malí čtenáři byli odměněni potleskem svých spolužáků i rodičů, kteří přišli své ratolesti podpořit.

Děti dostaly jako vzpomínku na tento den čtenářský glejt, knihu Dubánek a tajný vzkaz a záložku do knihy.

Věříme, že děti využijí i možnosti ročního vstupu do knihovny zdarma a knihy se stanou  důležitou součástí jejich života.

Velmi děkujeme rytíři Čtimírovi za neopakovatelný zážitek a paní Martině Šosté za výbornou organizaci této oblíbené akce.

 Mgr. Hana Sokolová

Fotogalerie