• 18.3.2024
  • Lukáš Váňa

Pěvecká soutěž

Přesně v půli března, tedy v pátek patnáctého se v prostorách malé tělocvičny opět konalo klání mezi žáky prvního stupně o nejlepší pěvecký výkon. Žáci se na soutěž pečlivě připravovali v hodinách hudební výchovy a tak bylo vyučujícími vybráno téměř na padesát talentů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: první a druhé třídy; třetí až páté třídy. 

Úderem osmé hodiny ranní zasedla porota ve složení Mgr. Jan Krekáň, Mgr. Jana Hanušová, Mgr. Vlasta Večeřová a Mgr. Dana Štenclová aby zhodnotila výkony žáků prvních a druhých tříd. Všichni soutěžící dostali účastnický list, sladkou odměnu a vítězové také diplomy. O ty se zasloužili jmenovitě: Ema Hanuš (1. C) a Lola Černín (2. B), které se podělily o třetí místo; Ellen Repperová (2. C) a Amelia Nosek (2. A) se sdíleným druhým místem. První místo pak obsadila Johana Tichá z 1. A. 

Po přestávce nastoupili už ostřílení soutěžící třetích až pátých tříd. Jejich porota zasedla ve složení: Mgr. Jan Krekáň, Mgr. Dagmar Lanková a Mgr. Lenka Schleiderová. Soutěžící představili o poznání složitější písně a bylo zřejmé, že se většina z nich zpěvu opravdu věnuje. A tak byly výkony velice vyrovnané a dopadly následovně: o třetí místo se podělil Vojtěch Repper (4. B) s Milenou Tichou (5. C), druhé místo obsadily Amálie Rašková (4. A) společně s Elenou Smékalovou (5. A) a celkovou vítězkou se stala Alice Tomešová (3. B) o které určitě ještě uslyšíme. 

Na závěr zazpívali žáci pěveckého sboru prvního stupně pár písniček pod vedením Mgr. Jana Krekáně a žáci se plni dojmů opět vrátili do svých tříd. 

Mgr. Jan Krekáň

Fotogalerie