• 22.12.2022
  • Lukáš Váňa

Pevnost poznání a Vánoční trhy Olomouc

V mrazivé úterní ráno dvacátého prosince se vydala naše sedmatřicetičlenná skupina, čítající výběr žáků z šestých, sedmých a osmých ročníků, na exkurzi do Olomouce. Naše výprava neměla jeden, nýbrž dva cíle: vědecké bádání v Pevnosti poznání a nasátí vánoční atmosféry na trzích v Olomouci. 

Cesta proběhla navzdory namrzlé vozovce překvapivě hladce a po deváté hodině jsme vstoupili do bran Pevnosti poznání, plni očekávání, může-li být věda zábavná. Lektoři si nás ihned rozdělili do skupinek, a tak jsme bádali na poli aplikované fyziky – zapojovali jsme elektronické obvody; evoluční biologie – jako správní vědci jsme zkoumali prvoky a trepky pod mikroskopy; a historičtí badatelé – odhalovali jsme život v pevnostní Olomouci ve víru Prusko-Rakouské války. 

Plni dojmů jsme se po více něž dvou hodinách přemístili na nedaleké Horní náměstí, kde jsme žasli nad působivou atmosférou místních Vánočních trhů a nakoupili tam drobnosti pro své blízké. Dokonce se nám poštěstilo zhlédnout výměnu figur na olomouckém Orloji, neboť v době naší návštěvy odbilo pravé poledne. 

Mírně znaveni jsme se vydali zpět do autobusu, kde nás pan řidič bezpečně dopravil zpět do Vítkova. Panu řidiči, asistentům, vyučujícím a hlavně paní Mgr. Radmile Šťastné děkujeme za pohodový předvánoční den. 

Mgr. Jan Krekáň

Fotogalerie