• 22.10.2021
  • Lukáš Váňa

Planetárium

V rámci výuky zeměpisu se žáci šestých tříd základní školy zúčastnili ve čtvrtek 21. 10. 2021 tematické exkurze do Planetária v Ostravě. 

Projekt byl realizován z projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017300 Úspěšně v základním vzdělávání II. 

Cílem exkurze bylo žákům přiblížit nejen činnost této instituce, ale především si doplnit znalosti z oblasti Vesmíru a Planety Země. 

Žáci navštívili Experimentárium, ve kterém se vydali k planetám, do hlubin Země, na oběžnou dráhu a za světlem, vyzkoušeli si mnohé experimenty sami na sobě. Všichni žáci vyplňovali pracovní listy.   

Závěrečnou část pobytu strávili v kinosále. Odborník z praxe jim osvětlil, co můžeme vidět v tomto ročním období na obloze ráno, v průběhu dne, večer a v noci. Poté zhlédli naučný film Dobrodružství planety Země, který je zavedl na jednotlivé planety a jejich měsíce.

Mgr. Blanka Váňová

Fotogalerie