• 14.9.2021
  • Lukáš Váňa

Plavání na 1. stupni

Plavání je jednou ze základních dovedností člověka a představuje také jednu z nejzdravějších pohybových aktivit. A protože stále platí, že v čím mladším věku se člověk začne učit, tím snadněji mu to půjde, byla výuka plavání začleněna již na první stupeň základních škol. Žáci 2. a 3.  ročníků zahájili výuku plavání v měsíci září. Celkem absolvují 15 lekcí, výuka bude ukončena v měsíci prosinci. Výuka plavání tak v daném období nahrazuje tělesnou výchovu. Jejím cílem je seznámit žáky s vodním prostředím, zbavit je strachu z vody a naučit je se samostatně pohybovat na hladině i pod hladinou. Nedílnou součástí je i skok do vody a hry prováděné ve vodě. Výuka je pojata zábavnou a hravou formou s množstvím nejrůznějších pomůcek, které dětem pomáhají k dosahování plaveckých dovedností. Instruktoři zaměřují výuku věku a individuálním schopnostem žáků. Po ukončení výuky by měli být žáci schopni uplavat určitou vzdálenost plaveckým způsobem znak a volným způsobem (kraul), potopit se pro předmět na dně a bez obav skočit do bazénu jak po nohách, tak po hlavě.  Na závěr plaveckého výcviku obdrží všichni žáci Mokré vysvědčení, které je dokladem jejich dosažených plaveckých dovedností.

Mgr. Dagmar Lanková                                                                                                                      

Fotogalerie